dataLayer = [{ 'visitorIP': '143.179.10.174', '217.148.133.186' }];

Duurzaamheid

Duurzaamheid (planet, people en profit) is de kernwaarde voor Afriflora Sher en de rozenkwekerij Sher Ethiopië in Ziway

people-planet-profit26-41370Sinds de start van Afriflora Sher in 2005 is duurzaamheid het uitgangspunt geweest. De door Afriflora Sher verhandelde rozen worden geproduceerd op de kwekerij Sher Ethiopië, hier worden in stalen kassen met een plastic dek onder natuurlijke omstandigheden vele soorten rozen geteeld. Op het gebied van milieu doet Afriflora Sher haar uiterste best om zo goed mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke omstandigheden. Al jaren wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden voor schadelijke insecten, dit heeft geleid tot sterkere planten die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen en tevens tot een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Investeren in medewerkers

Bloemen business is mensen business, dit geldt zeker bij Sher Ethiopië. Lokale mensen verzorgen het gewas, oogsten en verpakken de rozen. Kortom op de kwekerij zijn de lokale medewerkers een zeer belangrijke succesfactor. Er wordt veel geïnvesteerd in opleidingen en trainingen voor alle werkzaamheden. Het inzetten van natuurlijke vijanden heeft bijvoorbeeld geleid tot een trainingsprogramma voor een team van scouts, zij beoordelen het gewas op ziekten en plagen en krijgen constant trainingen om up to date te blijven. Om onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen wordt het bedrijf gecontroleerd door MPS-ECAS en Flo-cert, welke zich richten tot telers en handelaren.

Certificering

Duurzaam geteelde rozen betekent ook een duurzaam personeelsbeleid, om dit te laten controleren is Sher Ethiopië gecertificeerd door internationaal erkende standaarden als MPS- Socialy Qualified en Fairtrade (Max Havelaar) Deze certificeringen zijn gebaseerd op de ILO ( International Labour Organization). Dit betekent dat er gewerkt wordt met arbeidscontracten, het uitbetalen van een minimum loon welke boven het minimumloon van Ethiopische maatstaven ligt, recht op verlof, een maximaal aantal uren per werkweek (48 uur), recht op zwangerschapsverlof etc., etc.

Maatschappelijke projecten

Naast het creëren van een duurzaam personeelsbeleid is Afriflora Sher ook een aantal maatschappelijke projecten gestart in de omgeving. Sher Hospital is direct gelegen naast de kwekerij. De kosten voor een bezoek en behandeling van medewerkers van Sher Ethiopië worden gedragen door Afriflora Sher. Naast Sher Hospital ondersteunt Afriflora Sher nog een tal van andere projecten zoals scholing (basisschool en middelbare school), de bouw van een kerk en verschillende werken in Ziway.
Alle besluiten, plannen en activiteiten zijn gericht op lange relaties met leveranciers, medewerkers, afnemers en met uw klanten: de consument.