Certificeringen

Bij Afriflora Sher produceren we onze rozen met trots. Dit doen we met oog voor duurzaamheid en goede omstandigheden voor onze werknemers. Onze productie, processen en omstandigheden worden door diverse certificeringsinstanties beoordeeld en erkend. We beschikken over de volgende certificaten:

FairtradeGRASP
MPS-SQEHPEA Code of Practice Silver
MPS-ETIEHPEA Code of Practice Gold
MPS-ABCNEN ISO
MPS-GAPFlorimark GTP
Global GAP

 

Indien u (een van) deze certificaten wenst in te zien dan kan dat door te klikken op onderstaande afbeelding

Hieronder worden de verschillende certificeringen kort toegelicht.

Fairtrade

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Onze kwekerijen dienen te voldoen aan allerlei criteria op het gebied van milieuvriendelijke productie en goede leef- en arbeidsomstandigheden voor werknemers. De rozen die worden verkocht onder het Fairtrade-label leveren een kleine meerprijs op. Deze meerprijs wordt volledig besteed aan sociale projecten zoals het ziekenhuis en de scholen van Afriflora Sher. De consument kan zo bijdragen aan betere levensomstandigheden in Ethiopië. FLO-Cert is het internationale controle-orgaan voor Fairtrade. Deze onafhankelijke organisatie ziet erop toe dat alle voorwaarden ook daadwerkelijk worden nageleefd.

 

MPS-SQ

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Met het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de internationale eisen (code of conduct) op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor MPS-SQ is een MPS-ABC certificaat een vereiste.

 

MPS-ETI (Ethical Trade Initiative)

ETI is hoofdzakelijk ontwikkeld voor de Engelse markt. MPS-Socially Qualified daarentegen is geschikt voor elk willekeurig land en heeft een breder internationaal draagvlak bij de NGO’s en vakbonden. De ETI Base Code vertoont veel overeenkomsten met MPS-Socially Qualified, maar is meer toegespitst op de bloemengroothandel en toeleveringsbedrijven.

 

MPS-ABC

MPS-ABC is een monitoringstool waarmee bedrijven aan de juiste knoppen kunnen draaien om zo hun milieu-impact te verlagen. MPS-ABC maakt duurzaamheidsinspanningen transparant en meetbaar. Het is een wereldwijd erkend milieucertificaat op basis van digitale milieuregistratie van gewasbeschermingsmiddelen, energie, meststoffen, water en afval. De aan ons toegekende kwalificatie MPS-A staat voor meest milieubewuste teelt.

 

MPS-GAP (Good Agricultural Practice)

MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat wordt voldaan aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. MPS-GAP voldoet aan de voorwaarden van FSI. Om het MPS-GAP certificaat te kunnen behalen dient een bedrijf te beschikken over een geldig MPS-ABC certificaat.

 

Global GAP (Good Agricultural Practice)

Global-GAP (voorheen Eurep-GAP, opgericht in 1977) is een initiatief van Britse retailers uit de Euro-Retailer Produce Working Group. Deze retailers werkten samen met Europese supermarkten en werden zich bewust van de toenemende bezorgdheid van consumenten om milieu, gezondheid en werkomstandigheden in de voedingsmiddelenindustrie. De Global-GAP standaard bestaat inmiddels voor diverse agrarische sectoren. De volgende onderdelen zijn in de standaard opgenomen: Integrated Crop Management (ICM), Integrated Pest Control (IPC), Quality Management System (QMS) en Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). De leverancier of producent heeft door het behalen van het Global-GAP certificaat aangetoond aan de veiligheidseisen te voldoen, waardoor afnemers dit niet zelf hoeven te verifiëren.

 

GRASP

GRASP (GlobalG.A.P. Risk Assesment on Social Practice) is een aanvulling op het huidige Global G.A.P. certificaat. De module GRASP beoordeelt of de onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk.

 

EHPEA Code of Practice Silver

Dit label van de Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association bewaakt de sociale en milieuprestaties van aangesloten bloemen, stekken en groente exporteurs in Ethiopië. EHPEA Code of Practice kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Code of Practice Silver staat gelijk aan het internationale GlobalG.A.P voor bloemen en siergewassen. Control Union Certification (CUC) voert bij de certificering de onafhankelijke audits en certificeringen uit.

 

EHPEA Code of Practice Gold

Ten opzichte van het Code of Practice Silver vereist de Gold status extra activiteiten en samenwerking met de lokale gemeenschap en de tuinbouwsector. Sinds … mogen we de Gold status voeren.

 

NEN ISO

Om kwaliteit op structurele wijze onderdeel te maken van de organisatie, maken wij gebruik van het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem. Met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn wij in staat om te beoordelen of onze producten en diensten voldoen aan de verwachtingen van afnemers en ook aan de vereiste wet- en regelgeving tegemoetkomen

 

FloriMark GTP (Good Trade Practice)

Naast de kwaliteit van onze producten, houden wij ook rekening met sociale aspecten en milieueisen, zoals het opleiden van personeel, hygiëne en veiligheid. Het Florimark GTP certificaat toont aan dat de regels op het gebied van milieu en personeel worden nageleefd.