dataLayer = [{ 'visitorIP': '143.179.10.174', '217.148.133.186' }];

Waterzuivering

watertreatment

Water is cruciaal, zeker in Afrika. Afriflora is zich hiervan erg bewust en juist om deze reden wordt extra zuinig met water omgegaan. Deze zuinigheid begint met het opvangen van drainagewater, restanten water uit sproeilijnen, emmers, inpakhallen, koelcellen, kantoren, toiletten en kantines.

Er zijn speciale filters ontwikkeld om dit vervuilde water te zuiveren voordat het hergebruikt wordt om de rozen water te geven. In de kassen zijn een aantal filters aangelegd. Een filter is een natuurlijk systeem, gevuld met koolstof waarop verschillende rietplanten groeien. De plantenwortels doen het zuiverende werk.

Het water gaat door diverse filters en voordat het in Lake Ziway terug stroomt, gaat het door een bak met vissen, op dit moment is het water schoner dan in het meer zelf. Door de ontwikkeling van dit gesloten systeem stroomt er geen afvalwater naar de omgeving en wordt met grote zorg bijgedragen aan een goed milieu.