dataLayer = [{ 'visitorIP': '143.179.10.174', '217.148.133.186' }];

Onderwijs

Duurzame ontwikkeling is een van de speerpunten van Sher Ethiopië en Afriflora. Om dit gestalte te geven zijn er scholen gebouwd.

onderwijs_shero
Leren schrijven, lezen en rekenen, een investering die een mensenleven lang mee gaat!

Zo is voor de kinderen van de werknemers de basis gelegd voor een betere toekomst. Uiteindelijk zal er voor 6000 kinderen plaats zijn voor onderwijs.
De helft van de leerlingen zijn kinderen van de medewerkers van de kwekerij en de andere helft wordt aangewezen door de dorpsoudsten.

 

Alle leerlingen ontvangen gratis onderwijs en bovendien is er voor de kleuters gratis eten en drinken. Op school wordt les gegeven volgens Engelse standaarden.
Er zijn biologie, computer, scheikunde en handarbeid lokalen.

Om te studeren is er zowel op de basisschool als op de middelbare school een mooie uitgebreide bibliotheek ingericht.

school-magazine_2013
In 2014 heeft de eerste groep kinderen de basisschool afgerond, zij kunnen verder studeren op de middelbare school. De bouw van de middelbare school met 35 klaslokalen, 5 praktijklokalen een laboratorium en een bibliotheek zal in 2017 afgerond zijn.
Per jaar worden er voldoende klaslokalen en praktijkruimten gebouwd om een nieuwe lichting leerlingen op te kunnen nemen.
In het middelbaar onderwijs krijgen de leerlingen naast de algemene vakken ook veel les in techniek. Dit allemaal voor een betere toekomst wat de kans op werk en inkomen zal vergroten.