Privacy Policy
Afriflora respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorg er voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Afriflora zal je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt.